Kariéra

Kariéra – všeobecné informácie

V spojení s dynamickým rozvojom firmy, Merkury Market ponúka rôzne možnosti zamestnania. Ako s.r.o. máme v ponuke aj pracovné miesta pre občanov ZŤP. Touto ponukou chceme prilákať hlavne túto skupinu osôb. Sme zároveň otvorení pre všetky ambiciózne, dynamické osoby a osoby snažiace sa o realizáciu v profesii. Jednou z dôležitých stránok našej kádrovej politiky je promovanie vlastných pracovníkov - značná väčšina našich manažérov bola povýšená z nižších organizačných útvarov na postavenie vedúceho. Podporovaním iniciatív, ktorých účelom je zvyšovanie kvalifikácií (systém prispievania k rôznym individuálnym formám vzdelávania), naším pracovníkom uľahčujeme sebarealizáciu aj dosiahnutie úspechu.

Aktuálne
hľadáme
          Kontakt