MONTÁŽ KORKOVÉHO OBKLADU

04.08.2011

Základné informácie

Miestnosť, v ktorej chcete inštalovať korkový obklad musí byť suchá, všetky stavebné práce ukončené. Doporučujeme aklimatizovať (prispôsobiť prostrediu inštalácie) obklad a lepidlo v určenej miestnosti najmenej 24 hodín pred inštaláciou. Ideálna teplota prostredia je 18ºC. Ak je teplota tohto prostredia nižšia ako 15ºC, práce prerušte. Obklad vyberte z pôvodného balenia tesne pred jeho montážou. Korok je prírodným materiálom, preto je možná ich mierna odchýlka odtieňa.

 

Náradie a pomocné materiály

ostrý nôž, ceruza, meradlo (meter), uholník, šnúrka s rysovacou ihlou, velúrový valček, čistá handrička, gumové kladivo

 

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, kompaktný a suchý. Nerovnosti, dutiny, trhliny alebo praskliny je potrebné vyspraviť špachtľou. Všetky staré povrchy musia byť vopred zo steny odstránené. Sádrové omietky, vápenato-cementové a sadrokartónové musia byť najprv opatrené základným náterom pre zvýšenie priľnavosti a predĺženia času pre lepenie. Doporučujeme disperzné nátery pre nasiakavé povrchy.

 

Lepenie

Pomocou šnúrky s rysovacou ihlou, metra a uholníka vyznačte na stene priesečník dvoch na seba kolmých čiar tak, aby ste v ich priesečníku začali obkladanie. Rozpočítajte obkladové dosky tak, aby posledná v rade bola po jej prípadnom skrátení širšia, ako 5 cm. Lepidlo W-240 nanášajte iba na taký povrch steny (podkladu), ktorý bude pokrytý obkladom do 10 až 15 minút. Bezprostredne po nanesení lepidla začnite ukladať obklad jemne ich dotlačajúc rukou tak, aby po celej ich ploche bolo lepidlo. Po krátkom čase je potrebné dotlačiť obklad použitím gumového kladiva. Lepidlom znečistené časti ihneď odstráňte vlhkou handričkou.

 

Spotreba: 400-500g/m2

 

 

Korkové obklady

  • sú prírodným a ekologickým výrobkom

  • majú jedinečné izolačné a akustické vlastnosti

  • nepripustné pre kvapaliny a plyny

  • ľahko sa udržiavajú

  • majú antistatické a antialergické vlastnosti

    (nesadá na ne prach)

  • najlepším spôsobom dáte Vášmu bývaniu

    osobitý štýl

 

 

 

Späť