Pokladanie a lepenie mozaiky

09.08.2011

 Mozaika je dokonalý materiál, vďaka ktorému môžeme originálnym spôsobom zpestriť výzor kúpeľne alebo kuchyne. Atraktívna farebnosť a zaujímavý výzor nám dávajú možnosť vyrobiť zaujímavé interiéry. Maličké kúsky sú k spojené sebe sieťkou alebo špeciálnym papierom, čo veľmi uľahčuje prácu. Pokladanie moziaky ale aj tak vyžaduje základné pokladačské vedomosti a veľkú dávku trpezlivosti.
 Mozaika je ideálnym materiálom na pokrytie oblúkov, nerovností a iných netypických plôch. Na vypuklom podklade sa medzera medzi jednotlivými kúskami mozaiky zväčšuje a medzery sú viac viditeľné a naopak pri prepadnutých podkladoch je situácia opačná. Ideálnym riešením je použitie lepidla s predĺženou dobou schnutia, vďaka čomu máme možnosť korigovať uloženie a tým aj veľkosť špár.
 Pri umiestňovaní moziaky je potrebné  zvážiť jej rozmiestnenie, aby sme predišli nepotrebnému a zdĺhavému rezaniu, ktoré nepatrí medzí rýchle a ľahké, vyžaduje odborné vedomosti a profesionálne náradie.
 Dôležitou súčasťou je príprava podkladu. Podklad musí byť ideálne rovný. Mozaika sa lepí na tenkú vrstvu lepidla, pretože hrubá vrstva môže zapríčiniť prepadanie jednotlivých kúskov. Počas spájania moziaky so zvyšnými obkladačkami je potrebné podklad pod moziakou znivelizovať, aby bol povrch po uložení mozaiky v jednej rovine. Po zakončení pokladania a po všetkých korektúrach je potrebné s veľkým citom pritlačiť celok moziaky pomocou polystyrénového hladítka k podkladu.
 Koncovou etapou je škárovanie. Škárovať je možné najskôr po 24 hodinách od položenia mozaiky.

 

Späť