Pravé či ľavé dvere?

27.10.2011

Výber vnútorných či vonkajších dverí napriek zdaniu nie je jednoduchý. Správne otváranie dverí nám v našom obydlí uľahčuje a zjednodušuje pohyb. Pred ich kúpou je potrebné vedieť ich druhy z pohľadu smeru ich otvárania. To je základna informácia, na ktorú sa Vás predávajúci opýta. Zlá odpoveď môže byť pre nás veľmi drahá a problémová.
 Efektívnou a najjednoduchšou metódou je stáť čelom k dverám tak, aby sme mohli vidieť ich závesy. Ak sú závesy na ľavej strane a dvere sa otvárajú ľavou rukou k sebe, potom sú to dvere ľavé, zatiaľ čo v prípade, že závesy sú na pravej strane a otvárajú sa pravou ruku k sebe, potom hovoríme o dverách pravých. 

Späť